Mindfulness

Ik heb dit voorjaar een training mindfulness gevolgd speciaal voor mensen met een Autisme Spectrum Stoornis. Ik heb gemerkt dat het vooral voor mensen met een ASS heel veel rust kan geven waardoor je je energie weer in balans kunt brengen, vooral in tijden dat je snel overprikkeld raakt door alles wat op je afkomt. De rust zit hem er voor mij in dat ik langer in het hier-en-nu kan blijven en dat ik minder aan het piekeren ben.

Lezing bezocht van Prof. dr. I.A. van Berckelaer

Op 5 september 2012 heb ik een lezing bezocht van Prof.dr.van Berckelaer op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Autisme in Noord Brabant.
Het was een zeer interessante bijeenkomst waarbij werd ingegaan op de moeilijkheidsgraad van het begeleiden en adviseren van mensen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Achtergrond van Knowbrainers

Een "no-brainer" is een vraag die voor een "normaal mens" leidt tot een vanzelfsprekend antwoord.
Voor een persoon met een Autistisch Spectrum Stoornis (ASS) zijn het juist deze vragen die voor problemen zorgen omdat logische conclusies voor hem/haar moeilijk te trekken zijn.
Bij Knowbrainers zijn we door schade en schande ervaringsdeskundig geworden en we weten ("know") als geen ander dat het brein ("brain") van iemand met een ASS anders functioneert.
Deze kennis willen we graag delen met "de wereld" middels kennisoverdracht via deze plek.

Compenseren van beperkingen levert energie op!

Leven met een Autistische Spectrum Stoornis (ASS) is leven met beperkingen.
Hoe kom je als persoon met een ASS tot je recht?
Vaak ben je erg goed in een aantal facetten, misschien zelfs wel dé expert, maar kom je niet tot je recht omdat je blijft steken bij bepaalde handelingen die onderdeel vormen van het totale proces.
Het kan zijn dat je het totale proces wel meester bent maar dat een klein aantal handelingen zoveel energie kosten dat het rendement van je handelingen onvoldoende is om je beroep professioneel uit te oefenen of dat dit slechts lukt in deeltijd.

Ga uit van je mogelijkheden...

Een persoon met een Autistische Spectrum Stoornis wordt bijna dagelijks geconfronteerd met zijn/haar beperkingen. Daar wordt dan ook door henzelf en hun omgeving vaak de focus op gelegd.

Mijn manier van werken is dan ook uit te gaan van de mogelijkheden. Waar ben je wel goed in, wat zijn je passies en wat geeft je voldoening?

Door aansluiting te vinden met de persoon kan ik zicht krijgen op wat hem/haar drijft en hoe hij/zij in het leven staat. Wat vind een persoon belangrijk en wat zijn zijn/haar verwachtingen van mij als hulpverlener?

Mijn motivatie om te gaan werken als Austimespecialist.

Ik ben Saskia de Wit, 41 jaar, Maatschappelijk Werker, getrouwd, heb een kat en zoon van 6 jaar.

Abonneren op Knowbrainers.nl RSS